Què cal portar

  • Formulari “Sol·licitud d’inclusió a la bonificació de la zona blava regulada per parquímetres de vehicles d’empresa amb conductors habituals empadronats a Caldes de Montbui”
  • DNI
  • Volant d’empadronament actual de la persona sol·licitant
  • Contracte de rènting
  • En el cas de que el vehicle sinui propietat directa de l’empresa on treballa el sol·licitant, certifcat de l’administrador o apoderat de l’empresa, que acrediti que el vehicle es propietat de l’empresa (amb especiifcació del número de matrícula i marca i model) i li està assignat com a conductor habitual

Termini de presentació:

  • Tot l’any

Qui pot sol·licitar-ho:

  • Persones empadronades a Caldes de Montbui

Canals de tramitació:

  • Presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Serveis Municipals. Pl. de la Font del Lleó, 11

FORMULARI

© 2019 - Serveis Municipals Caldes de Montbui