• POTABLE

  CAPTACIONS D’AIGUA

  Captacions d’aigua de la Riera

  Captació Pasqualet
  Captació situada a cota 225, a la llera de la Riera de Caldes, formada per una resclosa de formigó, d’un metre de profunditat que recull i condueix l’aigua a una cambra, en la que es troben instal.lades les bombes que transporten l’aigua a l’Embassament de La Pedrera.

  Captació Remei
  Captació situada a cota 198, al costat de la llera de la Riera de Caldes, constituida per un pou de captació de diàmetre 1,20 i de 14 metres de fondària, amb una bomba que transporta l’aigua fins l’Embassament de La Pedrera.

  Embassament de La Pedrera
  Embassament situat a cota 250 a l’interior d’una antiga pedrera, amb una capacitat de 250.000 m3, que enmagatzema l’aigua provinent de les captacions Pasqualet i Remei de la Riera de Caldes i que abasteix l’ETAP La Pedrera, ón es potabilitza i es controla l’aigua per el seu consum.

  Manantial / Etap Sant Sebastià de Montmajor
  Conjunt format per una captació i una instal.lació d’enmagatzematge i potabilització, situada a cota 439. La captació agafa l’aigua d’un manantial situat al torrent de Sant Sebastià de Montmajor, afluent de la Riera de Caldes, i està formada per una petita resclosa que recull l’aigua i la transporta fins l’ETAP Sant Sebastià.
  L’ETAP disposa d’un sistema de decantació i filtratge amb sorra i d’un sistema de cloració, l’aigua potabilitzada s’enmagatzema en un dipòsit soterrat de 300 m3 i es transporta mitjançant bombeig fins el dipòsit el Farell.

  Captacions d’aigua de pou

  La Borda (caseta)
  Pou d’obra de fàbrica de 2 metres de diàmetre i 13,5 metres de fondària, amb una bomba que transporta l’aigua al dipòsit La Borda.

  La Borda 1A
  Pou construït a rotopercussió, entubat amb PVC de diàmetre 180, i 75 metres de fondària, amb bomba que transporta l’aigua al dipòsit La Borda.

  La Borda 2
  Pou construït a rotopercussió, entubat amb PVC de diàmetre 180, i 70 metres de fondària, amb bombeig que transporta l’aigua al dipòsit La Borda.

  Can Valls 1 (zona entrada)
  Pou de 354 metres de fondària, amb 127 metres encofrat de formigó de 2 metres de diàmetre, 110 metres entubat d’acer de diàmetre 550 mm., i 117 metres entubat d’acer amb diàmetre 500 mm., amb una bomba instal.lada que impulsa l’aigua a una cisterna desde la que es bombeja fins el dipòsit de Can Valls.

  Can Valls 2 (zona restaurant)
  Pou d’obra de fàbrica de 2 metres de diàmetre i 15 metres de fondària, amb bombeig que transporta l’aigua a l’interior d’una cisterna desde la que es bombeja fins el dipòsit de Can Valls.

  Can Valls 3 (zona circumval.lació)
  Pou d’obra de fàbrica de 2 metres de diàmetre i 20 metres de fondària, amb una bomba instal.lada que transporta l’aigua a l’interior d’una cisterna desde la que es bombeja fins el dipòsit de Can Valls.

  Font Enamorats 1
  Pou construït a percussió, de 400 mm. de diàmetre i 42 metres de fondària, entubat amb canonada d’acer estirat de diàmetre 350 mm fins a 30 metres de fondària i de diàmetre 300 mm., amb una bomba que impulsa l’aigua fins el dipòsit El Til.ler.

  Font Enamorats 5
  Pou construït a rotopercussió, de 200 mm. de diàmetre i 220 metres de fondària, entubat amb canonada de PVC de diàmetre 140 mm, amb un bombeig instal.lat que transporta al dipòsit Til.ler.

  Font Enamorats 6
  Pou construït a rotopercussió, de 250 mm. de diàmetre i 252 metres de fondària, entubat amb canonada d’acer de diàmetre 220 mm. fins a 20 metres de fondària i de PVC de diàmetre 165 fins al final del pou, l’aigua es transporta, mitjançant bombeig, fins el dipòsit Figuera.

  Can Camp
  Pou construït a rotopercussió, de 230 mm. de diàmetre i 65 metres de fondària, entubat amb canonada de PVC de diàmetre 180 mm., amb una bomba instal.lada que transporta l’aigua al dipòsit de La Pedrera. Amb l’aigua d’aquest pou també s’abasteix una cisterna de 10 m3 que serveix per subministrar l’aigua a l’edifici de les brigades i el cementiri municipal.

  Pelleria
  Pou situat a l’interior del Parc de l’Ametller, construit d’obra de fàbrica de 2 metres de diàmetre i 20 metres de fondària, que subministra aigua no potable. L’aigua es subministra a unes boques de reg situades a la vorera del carrer Joaquim Jorba, on els serveis municipals poden carrega-la per utilitzar-la per a diferents tasques.

  ETAP LA PEDRERA (PLANTA DE TRACTAMENT DE L’AIGUA DE LA RIERA)

  Instal.lació situada a cota 250, en la que es potabilitza l’aigua enmagatzemada a l’embassament de la Pedrera, amb una capacitat de producció de 75 a 150 m3/hora i mitjançant la línia de tractament següent: precloració amb diòxid de clor o clor gas, floculació amb policlorur d’alumini, decantació, filtració mixta sorra/CAG i postcloració amb clor gas.

  L’aigua potabilitzada s’impulsa mitjançant un bombeig al dipòsit La Pedrera.

  Aquesta instal.lació està equipada amb un sistema de by-pass per poder-se abastir de l’aigua provinent del dipòsit Viver, al que arriba l’aigua d’ATLL. Desde l’ETAP també es subministra l’aigua, mitjançant 4 estacions de rebombeig, al dipòsit de capçalera de la urbanització El Farell.

  DIPÒSITS

  La Pedrera
  Dipòsit circular, situat a cota 292, de formigó projectat, de 3.000 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit es pot abastir de l’aigua provinent de l’ETAP La Pedrera, del pou de Can Camp i del dipòsit El Viver.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució del pis alt del nucli urbà, al dipòsit El Viver, i per bombeig, al dipòsit de la urbanització Els Saulons i al dipòsit El Til.ler de la urbanització La Font dels Enamorats.
  Amb el bombeig Els Saulons podem subministrar aigua a la cisterna situada al costat del pou de Can Camp.

  El Viver
  Dipòsit circular, situat a cota 247, de formigó projectat, de 3.000 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit es pot abastir de l’aigua provinent de l’ETAP i de la dels pous de La Borda desde el dipòsit La Borda i d’ATLL.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució del pis baix del nucli urbà, i per bombeig es pot subministrar a l’ETAP i al dipòsit de La Pedrera i al dipòsit de Can Valls i a la xarxa de distribució del P.I. La Borda.

  Els Saulons
  Dipòsit circular, situat a cota 364, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 48 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit de La Pedrera.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució de la urbanització Els Saulons.

  El Til.ler (Urb. Font dels Enamorats)
  Dipòsit circular, situat a cota 385, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 400 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit de La Pedrera i dels pous 1 i 5 de la urbanització Font dels Enamorats.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució del pis baix de la urbanització Font dels Enamorats, i per bombeig es subministra l’aigua al dipòsit La Figuera de la mateixa urbanització.

  La Figuera (Urb. Font dels Enamorats)
  Dipòsit circular, situat a cota 470, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 600 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit El Til.ler i del pou 6 de la urbanització Font dels Enamorats.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució del pis alt de la urbanització Font dels Enamorats.

  Can Valls
  Dipòsit circular, situat a cota 268, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 200 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit El Til.ler i de l’aigua dels pous de Can Valls desde la seva cisterna de rebombeig.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució de la urbanització Can Valls i del P.I.La Borda, i a la del pis alt de la urbanització Torre Negrell i a la cisterna de 20 m3 que subministra l’aigua al seu pis baix. Per bombeig, es subministra l’aigua al dipòsit de la urbanització Can Maspons.

  Torre Negrell
  Dipòsit rectangular, situat a cota 239, prefabricat de formigó, de 20 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit Can Valls.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució del pis baix de pressió de la urbanització Torre Negrell.

  El Farell
  Dipòsit circular, situat a cota 785, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 600 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent d’un manantial situat a Sant Sebastià de Montmajor i de l’ETAP La Pedrera mitjançant 4 estacions de rebombeig.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució de la urbanització El Farell i Sant Sebastià de Montmajor, i mitjançant un bombeig als carrers de la part alta de la urbaniztació El Farell.

  Can Maspons
  Dipòsit circular, situat a cota 295, d’obra de fàbrica i encofrat de formigó, de 800 m3 de capacitat.
  Aquest dipòsit s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit de Can Valls.
  Desde aquest dipòsit es subministra l’aigua per gravetat a la xarxa de distribució de la urbanització de Can Maspons.

  ESTACIONS DE REBOMBEIG

  El Pinatar
  Instal.lació situada a cota 201, formada per un dipòsit de 0,3 m3, un bombeig de 5 cv, un vas d’expansió i els mecanimes de maniobra corresponents.
  Desde aquesta instal.lació es subministra l’aigua a una bateria de comptadors annexe.

  Cisterna pous Can Valls
  Cisterna soterrada situada a cota 187, rectangular, d’obra de fàbrica i de 20 m3 de capacitat amb un bombeig de 10cv.
  Aquesta cisterna recepciona l’aigua provinent dels pous 1, 2 i 3 de Can Valls i subministra l’aigua al dipòsit de Can Valls.

  El Farell EB1
  Instal.lació situada a cota 245, a l’interior d’una caseta al recinte de l’ETAP La Pedrera i que es nodreix de l’aigua d’una cisterna de 20 m3 annexe.
  Aquesta cisterna s’abasteix de l’aigua provinent del dipòsit de La Pedrera i impulsa l’aigua a l’estació El Farell EB2.

  El Farell EB2
  Instal.lació situada a cota 332, formada per una cisterna de formigó prefabricat de 10 m3.
  Aquesta cisterna s’abasteix de l’aigua provinent del rebombeig El Farell EB1 i impulsa l’aigua a l’estació El Farell EB3.

  El Farell EB3
  Instal.lació situada a cota 408, formada per una cisterna de formigó prefabricat de 10 m3.
  Aquesta cisterna s’abasteix de l’aigua provinent del rebombeig El Farell EB2 i impulsa l’aigua a l’estació El Farell EB4.

  El Farell EB4
  Instal.lació situada a cota 571, formada per una cisterna de formigó prefabricat de 10 m3.
  Aquesta cisterna s’abasteix de l’aigua provinent del rebombeig El Farell EB3 i impulsa l’aigua al dipòsit de la urbanització El Farell.

  CANONADES GENERALS

  Pedrera-Saulons
  Canonada de diàmetre 110, de 795 ml. que transporta l’aigua desde el dipòsit de La Pedrera fins el dipòsit de la Urbanització Els Saulon.

  Pedrera-F.Enamorats (Til.ler)
  Canonada de 2.205 ml., de diàmetres 200, 110 i 90 mm. que transporta l’aigua desde el dipòsit de La Pedrera fins el dipòsit El Til.ler de la urbanització Font dels Enamorats.

  Pedrera-El Farell
  Canonada de 5.000 ml. de longitud, de diàmetre 63, que transporta l’aigua entre l’ETAP Pedrera i el dipòsit El Farell, mitjançant 4 estacions de rebombeig.

  Can Valls-Can Maspons
  Canonada de 1.800 ml. de longitud, de diàmetres 160 i 110 mm. que transporta l’aigua desde el dipòsit Can Valls fins el dipòsit Can Maspons.

  Can Valls-Torre Negrell
  Canonada de 1.000 ml. de longitud, de diàmetres 160, 150 i 125 mm. que transporta l’aigua desde el dipòsit de Can Valls fins la xarxa del pis alt i la cisterna del pis baix de la Urbanització Torre Negell i el pis baix de la Urbanització Can Valls.

  Til.ler-Figuera
  Canonada de diàmetre 90 mm., de 710 ml. de longitud que subministra l’aigua desde el dipòsit El Til.ler fins el dipòsit La Figuera a la Urbanització Font dels Enamorats.

  XARXES DE DISTRIBUCIÓ

  Les xarxes de distribució al municipi son les següents: Nucli Urbà (pis baix), Nucli Urbà (pis alt), Els Saulons, Font Enamorats (pis baix), Font Enamorats (pis alt), Can Valls (pis alt), Can Valls (pis baix), Torre Negrell (pis alt), Torre Negrell (pis baix), La Borda, El Pinatar / Les Serres, Can Maspons i El Farell / Sant Sebastià.

  Aquestes xarxes de distribució estan formades per canonades de diferents diàmetres, 300, 200, 160, 140, 125, 110, 100, 90, 75, 63, 60, 50, 40, i 32, dels següents tipus:

 • REG

  XARXA NUCLI URBÀ

  Captacions
  En aquests moments es disposa d’un antic pou industrial situat al Parc de l’Ametller del qual s’extreu l’aigua per a carregar els vehicles de reg del servei de Parcs i Jardins.
  D’aquest pou també n’estreu aigua el servei de Neteja Viària.
  L’objectiu seria disposar de sistemes i dipòsits recollidors d’aigua de pluja o de l’aigua de la Depuradora.

  Xarxa de distribució pública
  Conjunt de canonades que transporten l’aigua de reg a les zones enjardinades.
  Aquestes canonades s’han anat instal.lant paral.lelament a les xarxes d’aigua potable en els projectes de reurbanització del municipi. L’objectiu és concentrar els regs en xarxes diferents de l’aigua potable, amb comptador, i alimentades de moment per la pròpia xarxa d’aigua potable.
  En aquest moment es disposa d’una xarxa de reg desde la Plaça de Catalunya fins la placeta del Carrer de Barcelona, que transita per el carrer de Font i Boet, Plaça de l’Església, Roma, Muralla i Hostalric.
  D’aquesta xarxa es reguen les jardineres i arbres del carrer Font i Boet, els arbres de la Plaça de l’Església, la Plaça de Pau Surell i la placeta del carrer de Barcelona.

 • TERMAL

  CAPTACIONS D’AIGUA

  Pou Termal
  Pou construït a rotopercussió, encamisat amb acer inoxidable i situat a l’interior d’una arqueta soterrada davant l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
  L’aigua d’aquest pou sorgeix amb pressió natural, sense necessitat de cap maquinària extractiva, i a una temperatura de 74º.
  Desde la sortida del pou es distribueix mitjançant diverses derivacions a la xarxa pública i als operadors privats.

  Xarxa de distribució pública
  Conjunt de canonades que transporten l’aigua termal a les fonts, safareigs i banys termals públics.
  Majoritàriament són de materials plàstics amb protecció tèrmica, exceptuant les que estan situades a la plaça de la Font del Lleó, que poden ser metàliques o d’obra de fàbrica i que es renovaran durant l’execució del projecte de reurbanització de la Plaça.
  Aquesta xarxa de distribució transita per la Plaça Font del Lleó, i alimenta la Font del Lleó i climatitza el museu Thermalia, i per el carrer de Barcelona fins el safareig de La Portalera, segueix per el mateix carrer fins la plaça de l’Església, en la que es subministra l’aigua a la Font de l’Església i el banys termals El Safareig i continua per el carrer de Font i Boet i del Raval Canyellas per portar l’aigua a la Residència i al safareig de La Canaleta, respectivament.