Es posa en marxa un sistema de venda de tiquets de l’Aparcament Centre – El Sindicat perquè els comerços locals puguin oferir tiquets de temps d’aparcament gratuït als seus clients

Funcionament dels tiquets de temps

Les activitats econòmiques locals poden comprar paquets d’entre 10 i 40 hores que es divideixen en vals d’una hora de pàrquing a l’Aparcament Centre – El Sindicat, situat al carrer Raval Canyelles. Aquest vals es poden oferir gratuïtament als clients (els tiquets no són acumulables, per cada vegada que s’aparca només es pot utilitzar un tiquet d’una hora). Durant l’any 2019, l’Ajuntament ofereix una reducció del 25% sobre la tarifa d’aparcament vigent. La compra de vals ha de ser de mínim 10 hores, en fraccions de tiquets d’una hora.

L’any 2020 la reducció de la tarifa per a les activitats comercials serà del 20% i l’any 2021 la reducció serà del 15%.

Tarifes dels tiquets de temps

· 10 tiquets d’1 hora: 12,00 €

· 20 tiquets d’1 hora: 24,00 €

· 30 tiquets d’1 hora: 36,00 €

· 40 tiquets d’1 hora: 48,00 €

Com comprar el tiquet

Per comprar el tiquet cal portar el formulari que trobareu al tràmit Comprar de tiquets de temps de l’Aparcament Centre El Sindicat (www.caldesdemontbui.cat/aparcament), el justificant de pagament i el DNI o NIF presencialment (Serveis Municipals – Ajuntament de Caldes de Montbui – pl. de la Font del Lleó, 11, planta baixa – laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 h) o enviar la documentació per correu electrònic (infor@serveisdecaldes.cat).

Els tiquets es poden recollir a les oficines de Serveis Municipals de l’Ajuntament a partir de les 48 hores laborables un cop presentada la sol·licitud, previ pagament.

SOL·LICITUD TIQUETS

© 2019 - Serveis Municipals Caldes de Montbui