Atenció al públic

De dilluns a divendres (excepte festius)
De les 9:00 fins a les 14:00 hores
Telèfon: 93.865.48.47
Fax: 93.865.49.61             Mail: info@gmssa.cat


Telèfon incidències AIGUA: 900.649.073 (de les 07:30 a les 15:00 hores)
Avaries o incidències AIGUA entre les 15:00 i les 07:30 hores o en dies festius:
Policia Local 93.865.41.41

Oficina

C/ de Girona, número 1 (local)
08140 Caldes de Montbui

Mail: info@gmssa.cat


Telèfon incidències AIGUA: 900.649.073 (de les 07:30 a les 15:00 hores)
Avaries o incidències AIGUA entre les 15:00 i les 07:30 hores o en dies festius:
Policia Local 93.865.41.41