http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_AGENT_MOBILITAT-I_URGENT_INTERINA_PER_BAIXA_VOLUNTÀRIA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_AGENTS_MOBILITAT-2_URGENT_INTERINA_PER_BAIXA_VOLUNTARIA-2.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_AGENTS_MOBILITAT-_DIRECTA_PER_CURTA-DURADA_TEMPORAL_SERVEI-PÀRQUING-AGOST.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_MAQUINISTA_NVI_URGENT_TEMPORAL_PER_BAIXA_MÈDICA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_MAQUINISTA_NVI_URGENT_INTERINA_PER_BAIXA_VOLUNTÀRIA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_PEONS_NVI_DIRECTA_PER_CURTA_DURADA_TEMPORAL_SUBST_VACANCES.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2020_CONTRACTACIÓ_PEONS_RCR_DIRECTA_PER_CURTA_DURADA_TEMPORAL_SUBST_VACANCES.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_AGENT_MOBILITAT_URGENT_TEMPORAL_PER_BAIXA_MÈDICA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_AGENTS_MOBILITAT-2_URGENT_INTERINA_PER_BAIXA_VOLUNTÀRIA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_PEÓ_RCR_URGENT_TEMPORAL_PER_BAIXA_MÈDICA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_PERSONAL-RCR-NVI_DIRECTA-PER-CURTA-DURADA_TEMPORAL_SUBST_VACANCES.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_RECEPCIONISTA-BTE-I_URGENT_TEMPORAL_PER_BAIXA_MÈDICA.pdf

http://serveisdecaldes.cat/wp-content/uploads/2021/12/2021_CONTRACTACIÓ_RECEPCIONISTA-BTE-II_URGENT_TEMPORAL_PER_BAIXA_MÈDICA.pdf