Serveis Municipals és la culminació del recorregut i la reflexió compartits entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Gestió Municipal de Serveis S. A. (GMSSA). L’experiència aportada per l’empresa que tradicionalment ha gestionat l’aigua potable al municipi i la voluntat política del consistori han donat lloc a una nova etapa on l’empresa municipal creix en serveis i en ambició.

La gestió directa de l’aigua de manera eficient i sostenible al llarg de més de 30 anys per part d’una empresa pública local ha convertit Caldes de Montbui en un municipi de referència i ha servit per acreditar que la municipalització dels serveis, ben feta i ben gestionada, equival a la millora en la prestació, en l’equilibri pressupostari i en l’atenció a la ciutadania.

Per això, GMSSA es converteix en Serveis Municipals, una entitat pública amb capacitat per assumir serveis que tradicionalment han prestat empreses externes (com la recollida de deixalles o la neteja de la via pública) i serveis de nova creació (com el funcionament dels banys termals o la gestió de l’aparcament regulat).

Serveis Municipals és un valor local que aspira a ser referent en la gestió de serveis públics locals i que té per missió assolir l’excel·lència en el compliment dels compromisos de l’Ajuntament envers la prestació de serveis essencials als veïns i  veïnes de Caldes de Montbui.

Isidre Pineda i Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui

Jaume Mauri Sala (ERC)

GMSSA passa a dir-se Serveis Municipals i inicia un període de canvi que expressa la voluntat de millora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel que fa a l’eficiència en la prestació de serveis fonamentals i a la voluntat de modernització i adequació del model de gestió de l’administració local.

Serveis Municipals, és l’organització en la que es converteix l’empresa pública creada l’any 1985 per gestionar l’aigua potable del municipi, que l’any 2015 va afegir la gestió dels banys termals públics i que ara fa una ambiciosa aposta per fer créixer l’atenció ciutadana sense intermediaris que encareixin els resultats i que es desvinculin de la vocació de servei públic.

Encarem un repte i fem realitat un projecte ambiciós avalat per la solvència i la professionalitat de l’antiga GMSSA. Aquest procés té la finalitat de fer de Caldes de Montbui un poble encara millor gràcies a la gestió justa, sostenible i eficaç dels recursos municipals.

Jaume Mauri i Sala
2n tinent d’alcalde. Regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Planejament Territorial, Serveis Municipals i Barris Interurbans