• ORGANITZACIÓ

  pdf

  ESCRIPTURES CONSTITUCIÓ

  pdf

  ORGANIGRAMA

 • PERSONAL

  pdf

  REGLAMENT

  pdf

  PROCÉS CONTRACTACIÓ OPERARI MANTENIMENT

  pdf

  PROCÉS CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU

  pdf

  ACORDS JORNADA LABORAL

  pdf

  ACORDS CONDICIONS LABORALS

  pdf

  PLANTILLA

 • GESTIÓ ECONÒMICA

  pdf
  COMPTES

  pdf
  PRESSUPOST

  pdf
  CONDICIONS DE PAGAMENT

  pdf
  MOROSITAT

 • CONTRACTACIÓ

  pdf
  RELACIÓ DE CONTRACTES

  pdf
  INSTRUCCIONS INTERNES CONTRACTACIÓ

  pdf
  PERFIL DEL CONTRACTANT