Titulació exigida: Graduat Escolar, o FPI, o equivalent, o superior. Nivell de Suficiència de Català C1 (nivel C), carnet de conduir classe B. Perfil: Persones amb experiència en tasques d’atenció al públic. Fases: Valoració de mèrits i entrevista personal. Presentació de sol.licituds: Del dia 31 d’agost de 2018 i fins el dia 17 de setembre,…

© 2019 - Serveis Municipals Caldes de Montbui