Serveis Municipals és la culminació del recorregut i la reflexió compartits entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Gestió Municipal de Serveis S. A. (GMSSA). L’experiència aportada per l’empresa que tradicionalment ha gestionat l’aigua potable al municipi i la voluntat política del consistori han donat lloc a una nova etapa on l’empresa municipal creix en serveis i en ambició.

La gestió directa de l’aigua de manera eficient i sostenible al llarg de més de 30 anys per part d’una empresa pública local ha convertit Caldes de Montbui en un municipi de referència i ha servit per acreditar que la municipalització dels serveis, ben feta i ben gestionada, equival a la millora en la prestació, en l’equilibri pressupostari i en l’atenció a la ciutadania.

Per això, GMSSA es converteix en Serveis Municipals, una entitat pública amb capacitat per assumir serveis que tradicionalment han prestat empreses externes (com la recollida de deixalles o la neteja de la via pública) i serveis de nova creació (com el funcionament dels banys termals o la gestió de l’aparcament regulat).

Serveis Municipals és un valor local que aspira a ser referent en la gestió de serveis públics locals i que té per missió assolir l’excel·lència en el compliment dels compromisos de l’Ajuntament envers la prestació de serveis essencials als veïns i  veïnes de Caldes de Montbui.

Isidre Pineda i Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui