DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La societat realitza la gestió administrativa, tècnica i operativa del servei de neteja viària dels carrers i espais públics segons les indicacions i instruccions de l’Ajuntament.
La gestió administrativa comprèn la realització de les activitats necessàries per dur a terme la direcció del servei i la seva gestió econòmica.
La gestió tècnica comprèn la organització i la distribució dels recursos operatius del servei i el manteniment de vehicles i maquinària, per realitzar:
– L’escombrat manual amb carretó, mecànic amb escombradora o mixt de carrers, voreres i altres espais públics.

– L’aigualejat i rentat de carrers, voreres i mobiliari amb aigua a pressió.

– El buidat i la neteja de papereres i la reposició de bosses.

– Neteges integrals de pintades, cartells i pancartes.

– Serveis de neteja previs i posteriors als actes municipals que es realitzen a l’espai públic.

– El buidat dels residus recollits als contenidors o als abocadors corresponents.

L’àmbit de la prestació del servei és el nucli urbà i les urbanitzacions del municipi.
El recursos operatius destinats als servei són:
Actualment hi ha 10 persones dedicades a l’execució del servei, amb 4 escombradores mecàniques, 2 vehicles hidro-netejadors, 1 vehicle de suport i les eines i la petita maquinària corresponent.