Junta General d’Accionistes

És l’òrgan suprem de la societat i està composada pel Ple de l’Ajuntament de Caldes. La presideix l’Alcalde i en formen part els membres electes del consistori, que es renoven habitualment coincidint amb la renovació dels regidors electes.

Entre les seves atribucions s’hi inclouen nomenar el president i els consellers que formen part del Consell d’Administració, aprovar els comptes de la societat, modificar els Estatuts, etc.

Consell d'Administració

És l’òrgan que assumeix la direcció general de la societat, i està format per un/a president/a i quatre consellers/res, nomenats/des per la Junta General d’Accionistes i el seu mandat es renova habitualment coincidint amb la renovació dels regidors electes.

Té la facultat de nomenar la gerència i la secretaria de la societat, formular els comptes i presentar-los a la Junta General, exercir la representació, organitzar i traçar les normes govern i les directrius dels serveis que ha de gestionar la societat, etc.

President:
Jaume Mauri i Sala

(2n tinent d’alcalde. Regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Planejament Territorial, Serveis Municipals i Barris Interurbans)

Consellers:
David Través i Ambrosio
(3r tinent d’alcalde. Regidor de Govern Obert i Atenció Ciutadana, Indústria, Empresa i Treball, i Hisenda)
Jordi Martín i Forns
(4t tinent d’alcalde. Regidor d’Habitatge. Sostenibilitat i Ecologisme, Urbanisme, Activitats i Recursos Humans)
Joan Busquets i Xambó
(cap de l’àrea de SSTT Ajuntament de Caldes)
Jordi Pagès i Martínez
(arquitecte tècnic Ajuntament de Caldes)

Gerència

La gerència de la societat, nomenada per el Consell d’Administració, té com a funció principal executar els seus acords i exercir la direcció administrativa, econòmica i del personal dels serveis que gestiona la societat. És l’òrgan executiu de la direcció general de l’empresa.

Gerent:
Jaume Francisco i Sans