ORGANITZACIÓ

ESCRIPTURES CONSTITUCIÓ

ORGANIGRAMA

MODIFICACIÓ ESTATUTS

NOMENAMENT SECRETARI

NOMENAMENT CONSELL ADMINISTRACIÓ

PODERS GERENT

GESTIÓ SERVEI APARCAMENT

GESTIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA

GESTIÓ SERVEI RECOLLIDA RESIDUS

PERSONAL

CONTRACTACIONSCONDICIONS LABORALSPLANTILLA

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ PEÓ NETEJA VIÀRIA

REGLAMENT

PROCÉS CONTRACTACIÓ CAP SERVEIS AMBIENTALS

PROCÉS CONTRACTACIÓ RECEPCIONISTES BANYS TERMALS

PROCÉS CONTRACTACIÓ AGENTS MOBILITAT

ACORDS JORNADA LABORAL

ACORDS CONDICIONS LABORALS

PLANTILLA

GESTIÓ ECONÒMICA

COMPTES 2018

PRESSUPOST

CONDICIONS DE PAGAMENT

MOROSITAT 2018

MOROSITAT  2019

CONTRACTACIÓ

RELACIÓ DE CONTRACTES2020

INSTRUCCIONS INTERNES CONTRACTACIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT