Titulació exigida: Graduat Escolar, o FPI, o equivalent, o superior. Nivell de Suficiència de Català C1 (nivel C), carnet de conduir classe B.

Perfil: Persones amb experiència en tasques d’atenció al públic.

Fases: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Presentació de sol.licituds: Del dia 31 d’agost de 2018 i fins el dia 17 de setembre, ambdós inclosos. Es poden presentar a les oficines de Gestió Municipal de Serveis SA, al carrer Girona, 1 de Caldes de Montbui, en horari de les 9 a les 14 hores, i per correu electrònic a l’adreça info@gmssa.cat

Retribució: 18.917,64 € (bruts anuals)

Model de sol.licitud: 

pdf

Consulta de bases:

pdf

CategorySafareig termal

© 2019 - Serveis Municipals Caldes de Montbui