L’Ajuntament de Caldes de Montbui ofereix tres tipus de places de pupil·latge a l’Aparcament Centre – El Sindicat: 24 h, diürn i nocturn. Les adjudicacions de places es fan per períodes prorrogables fins a 3 anys i les places s’adjudiquen a través d’un sorteig públic. Llistat de l’assignació de les places de pupil·latge de l’Aparcament…

Es posa en marxa un sistema de venda de tiquets de l’Aparcament Centre – El Sindicat perquè els comerços locals puguin oferir tiquets de temps d’aparcament gratuït als seus clients Funcionament dels tiquets de temps Les activitats econòmiques locals poden comprar paquets d’entre 10 i 40 hores que es divideixen en vals d’una hora de…

Què cal portar Formulari “Sol·licitud d’inclusió a la bonificació de la zona blava regulada per parquímetres de vehicles d’empresa amb conductors habituals empadronats a Caldes de Montbui” DNI Volant d’empadronament actual de la persona sol·licitant Contracte de rènting En el cas de que el vehicle sinui propietat directa de l’empresa on treballa el sol·licitant, certifcat…

Es mantindrà obert el termini de presentació de sol·licituds de pupil·latge de l’Aparcament Centre – El Sindicat fins a exhaurir-se. Un cop exhaurides, les sol·licituds presentades i que no hagin obtingut plaça, formaran part d’una llista d’espera. BASES I CONVOCATÒRIA FORMULARI PUPIL·LATGE

Page 1 of 21 2

© 2019 - Serveis Municipals Caldes de Montbui